การขยายพันธุ์

มะขามหวานนิยมขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง แต่อาจจะขยายพันธุ์ด้วยการติดตาและการต่อยอดได้ด้วย การทาบกิ่งใช้ต้นตอที่มีอายุประมาณ 8 เดือน เมื่อหุ้มขุยมะพร้าวแล้วนำไปทาบกับพันธุ์ที่ต้องการ หลังจากทาบแล้ว 45 วัน จึงตัดมาปักชำจนเจริญเติบโตดีแล้วนำลงปลูก สำหรับมะขามเปรี้ยวอาจจะใช้วิธีการขยายพันธุ์ดังกล่าวข้างต้นหรือใช้เมล็ดหยอดในหลุมปลูกเลยก็ได้
- การทาบกิ่ง
- การเสียบกิ่ง
การทาบ
1. ต้นตอและกิ่งพันธุ์ที่จะทาบ
2. เฉือนต้นตอและกิ่งพันธุ์
3. ทาบต้นตอเข้ากับกิ่งพันธุ์
4. พันรอยทาบด้วยพลาสติก
5. ทาบเสร็จเรียบร้อย
6. ประมาณ 45 วัน รอยแผลจะประสานกันสังเกตุรากต้นตอเดิม
7. ตัดกิ่งพันธุ์ไปชำ
8. นำไปชำ

การเสียบ
1. อุปกรณ์การเสียบกิ่ง (เสียบข้าง)
2. ต้นตอ
3. เฉือนและเปิดเปลือกต้นตอ
4. กิ่งพันธุ์กับต้นตอ
5. เสียบกิ่งพันธุ์กับต้นตอ
6. พันกิ่งพันธุ์เข้ากับต้นตอด้วยพลาสติก
7. เสียบข้างเสร็จเรียบร้อย
8. หลังเปิดพลาสติกมีการควั่นเปลือกต้นตอเป็นการเร่งกิ่งพันธุ์ให้แตกใบ
9. กิ่งพันธุ์ดีที่นำมาเสียบติดและเจริญ
10. ภาพรวมทั้งต้นตอทั้งหมด